Call Us: +1-888-714-7687 - Call us on Skype:
The Best Online Translation Services!

RATKAISUT.

Projektin johtaminen

 Jokaista asiakasta varten on projektijohtaja, joka toimii yhteyshenkilönä kaikissa projektiin liittyvissä asioissa. Projektijohtaja suunnittelee, seuraa ja valvoo käännösprojektia. Tarjoamme pian online-tilin kaikkia käännösprojektejasi varten.

 Käännösprojektin kulussa selvitämme, kuinka käsittelemme asiakirjojasi ja kuinka projektia hallitaan aina tiedostojen vastaanotosta lopulliseen käännökseen. Seuraavaksi haluamme esitellä työskentelytapamme.

 

Asiantunteva projektin johto

 • ymmärtää kunkin asiakkaan tarpeet
 • huolehtii, että kustannuslaskenta on kohdallaan
 • asettaa projektin tavoitteet
 • suunnittelee projektin kulun
 • valitsee oikeat työntekijät
 • huolehtii laadunvalvonnasta
 • varmistaa, että toimitussitoumukset pidetään

Avoin vuoropuhelu asiakkaan kanssa

 • pitää asiakkaan jatkuvasti ajan tasalla
 • Selvittää kaikki olennaiset seikat koko projektin aikana
 • toimii läpinäkyvästi, jotta asiakas ei joudu tekemään kompromisseja
 • toimii ystävällisesti ja asiantuntevasti, niin että asiakas voi koko ajan olla luottavaisin ja tyytyväisin mielin

Oikea kielen ammattilainen

 • kääntää vain äidinkieleensä
 • täyttää kielitaitovaatimukset
 • tuntee aihepiirin
 • osoittaa jatkuvan arvioinnin kautta olevansa pätevä

Laatuprosessi

Laatuprosessi

Valitsemme kääntäjät ja editoijamme heidän kokemuksensa ja erikoisalansa perusteella. Valintaprosessimme takaa, että tuotamme laadukasta palvelua, joka täyttää odotuksesi.

Standardikäännöksemme käyvät läpi kaksivaiheisen prosessin – varsinainen kääntäminen sekä oikoluku ja muokkaaminen – varmistaaksemme kulttuuriseikkojen oikeellisuuden.

Koko ISO group pitää erittäin tärkeänä, että viestisi välittyy selkeästi.

 

Back to Top