Call Us: +1-888-714-7687 - Call us on Skype:
The Best Online Translation Services!

LOSNINGAR.

Projektadministration

 Varje klient tilldelas en projektadministratör, som därefter fungerar som Er kontaktperson. Projektadministratören planerar, övervakar och kontrollerar Ert projekt. Snart har vi även möjligheten att erbjuda Er ett konto online för alla Era översättningsprojekt.

 

Administration av expertprojekt

 • förståelse för varje klients behov
 • erbjuda skäliga kostnader
 • uppställning av projektmål
 • planering av projektprocessen
 • val av rätt lingvist-team
 • upprätthålla en rigorös kvalitetskontroll
 • säkerställa att leveransåtagandena uppfylls

Öppen dialog med klienten

 • klienten hålls informerad under hela förloppet
 • klargörande av eventuellaproblem relevanta för klienten under hela projektprocessen
 • tydliga arbetsmetoder som ger klienten en fortlöpande inblick i processen, och ser till att översättningens kvalitet aldrig komprometteras
 • Ett vänligt och professionellt bemötande så att klienten känner förtroende. Klientens behov sätts i förrummet

Den rätta lingvisten

 • får endast översätta till sitt modersmål
 • måste ha de rätta språkkunskaperna
 • måste ha de rätta ämneskunskaperna
 • utvärderas genom fortlöpande bedömning

Kvalitetsprocess

Administration av expertprojekt

Vårt val av översättare och redigerare sker utifrån deras erfarenhet och särskilda expertis. Vår urvalsprocess säkerställer en högkvalitativ service som uppfyller Era förväntningar.

Alla standardöversättningar sker i två steg – inledande översättning/korrekturläsning och redigering – för att säkerställa kulturell tillförlitlighet. Vi på ISO-gruppen förstår vikten av att kommunicera Ert budskap på ett tydligt sätt.

 

Back to Top