Call Us: +1-888-714-7687 - Call us on Skype:
The Best Online Translation Services!

Tjänster.

ÖVERSÄTTNING

translation

Vår arbetsmetod inbegriper två skilda faser. Texten översätts först av en översättare som har målspråket som modersmål. Översättningen förfinas därefter i nära samarbete med redaktörer, som har textgranskning som specialitet. Genom avslutande insatser av korrekturläsare och marknads- och kommunikationskonsulter kontrolleras till sist översättningen för att se till att den passar den avsedda slutmarknaden.

Målet med varje projekt är att utveckla ett språk och en stil som passar både den publikation och den marknad för vilken texten är avsedd. Detta är skillnaden mellan en simpel textförvandling och en komplett innehållsanpassning: den senare påverkar enormt hur effektivt ett budskap blir. Vi förstår detta till fullo, och detta är det extra värde vi erbjuder våra översättnings- och lokaliseringsklienter.

 

LOKALISERING AV PROGRAMVARA

LOKALISERING AV PROGRAMVARA

Lokalisering av programvara inbegriper en hel del tekniskt arbete förutom själva översättningen. För detta ändamål har vi en stark teknisk avdelning för programvara, med fokus på att ha hand om de tekniska uppgifterna involverade i programvarulokalisering; allt ifrån förberedelser till att skapandet av programvaran, utförande av tester och skapande av cd/dvd-bilder.

Vi har under en lång tid framgångsrikt levererat anpassade programvaruprodukter, och som resultat har vi en lojal kundbas som hyser förtroende för vår kompetens och vår förmåga att leverera. Vi är även övertygade om att vi aldrig kommer att svika våra kunder, tack vare vår kunskap och expertis, samt våra verktyg, etablerade processer och arbetsmetoder.

Om Ni letar efter en partner som är bättre på att lokalisera er programvara, kontakta oss idag. Om Ni förser oss med de nödvändiga detaljerna angående ert företags behov och förväntningar får ni redan nästa arbetsdag ett förslag på hur vi kan möta just Era speciella behov. Detta är kostnadsfritt, och helt utan förpliktelser från Er sida.

ÖVERSÄTTNINGAR AV HEMSIDOR

ÖVERSÄTTNINGAR AV HEMSIDOR

World Wide Web har utvecklats till ett internationellt medium som förvandlat långväga kommunikationer till en omedelbar process. För att kunna nå ut på den globala marknaden och dra fördel av utländska marknader krävs flerspråkiga presentationer av produkter och tjänster.

Vi erbjuder specialiserade översättningar och kulturell anpassning som för Era hemsidor ut på den internationella marknaden. Detta inkluderar en kulturellt relevanta formuleringar och korrekt användning av vardagliga uttryck, samt korrekt användning av tekniskt ämnesspecifika termer på avsett målspråk. Om ni skickar oss adressen till Er hemsida ger vi Er ett kostnadsförslag för det totala antalet ord, inklusive leverans i html.

 

Back to Top